Koninklijke Fanfare "Strijd naar Eendracht" Testelt

Volgende activiteit : Leden-barbeque op zaterdag 3 augustus 2024 in Zaal Concordia in Testelt


 Beginjaren      Latere jaren      Huidige jaren    Jeugdband   Drum en majoretten      Lokalen      Voorgangers   

De beginjaren : 1895-1930

Over de eerste jaren is niet zo veel bekend. De muziekvereniging “Strijd naar Eendracht” werd opgericht in 1895. Bij de stichting bestond het bestuur uit voorzitter 'burgemeester' Theophiel Theyskens , ondervoorzitter Louis Van de Poel, commissaris Henri Vander Borght en als secretaris 'veldwachter' Jozef Clerckx. De muzikale leiding was in handen van dirigent Antoon Rens.

Theophiel Theyskens Louis Van de Poel Henri Vander Borght
Theophiel Theyskens Louis Van de Poel Henri Vander Borght

De fanfare hield zich in die tijd niet louter bezig met het spelen van muziek. Er werden toneelvoorstellingen gehouden, terwijl er ook een studiekring voor volksontwikkeling bestond. Zelfs koffiekransjes voor de vrouwen en kerstfeesten voor de kinderen stonden op het programma. Dat het toen niet bijster gesteld was met de financiën, blijkt uit het maandelijks lidgeld van 0,50 frank dat de muzikanten moesten bijdragen. De maatschappij ondervond ook lange tijd concurrentie van een tweede Testeltse muziekvereniging "De bergzonen” die echter al lange tijd verdwenen is.

naar boven

De latere jaren : 1930 - 1980

In 1930 staat een geheel nieuwe generatie aan het hoofd van de fanfare met voorzitter Frans Willems, secretaris Jozef Van Aert en kassier Alfons Everaerts. De muzikale leiding is in handen van Jozef Pironet. Het voorzitterschap wordt in 1935 overgenomen door Leopold van Hirtum en in 1944 wordt de fanfare een vereniging zonder winstgevend doel.

In 1950 neemt Alfons Van de Poel op zijn beurt voor korte tijd het voorzitterschap over. Hij wordt in 1951 opgevolgd voor voormalig secreatis Jozef Van Aert. Florent Laureys wordt de nieuwe secretaris. In 1952 neemt men voor de eerste keer deel aan een wedstrijd, waarover verder meer.

In 1961 neemt Florent Laureys de dirigeerstok over en in 1962 werd de fanfare erkend als "Koninklijke" fanfare. Toch is het in het begin der zestiger jaren dat de maatschappij een kleine crisisperiode doormaakt. De weinige aandacht vanwege de jeugd door het opkomen van verschillende andere ontspanningsmogelijkheden waren hiervan de grootste oorzaak. Wegens de brand van zaal “Pax” diende er in 1968 verhuisd naar een ander lokaal: de huidige zaal "Concordia", dit vooral door de steun van wijlen Pastoor Backx. Er werd een verjonging doorgevoerd in het bestuur en de wederopbloei liet niet lang op zich wachten. Er werd opnieuw aan verschillende prijskampen deelgenomen met de nodige eerste prijzen en felicitaties van de jury's.

In de jaren ’70-’80 hadden we nog enkele voorzitterswisselingen. In 1974 werd eerst Jos Luyten de nieuwe voorzitter, in 1979 opgevolgd door Eddy Van Womputte. Vanaf 1986 nam Jozef Geyskens deze taak op zich.

naar boven

De huidige jaren : 1980 - nu

Sinds 2004 staat de maatschappij onder voorzitterschap van Jos Goossens. De huidige samenstelling van het bestuur kan u elders op deze website lezen. Elk van hen heeft zijn specifieke taak, waardoor alle activiteiten steeds vlot verlopen. Dank zij deze kern kent onze vereniging de laatste jaren een grote bloei en is elk evenement een groot succes. Zo is er elk jaar (en dit sinds 1981) begin maart onze concertavond, onze fanfarefeesten met “Statiekermis”, ons mosselfeest in september. In de jaren ’90 werd dit mosselfeest gedurende een 10-tal jaren zelfs gecombineerd aan een vrij succesvolle fietszoektocht. In 1995 werd voor het eerst een kerstconcert georganiseerd. Sindsdien luisteren we, soms in samenwerking met de plaatselijke toneelvereniging "St-Pieter", hiermee tweejaarlijks de kerstperiode in.

Ook de komst van onze huidige dirigent Geert Torfs in 1988 was van groot belang voor de maatschappij. Door hem kwam er ook meer aandacht vanwege de jeugd in onze gemeente voor de muziekbeoefening in onze fanfare, zodat wij ons nu op de leeftijd van 115 jaar nog altijd jong van hart en geest kunnen noemen. Op dit ogenblik tellen we een 45-tal muzikanten. De lijst van de muzikanten kan u ook elders op de website vinden. Daarbij telt de vereniging ook nog 140 steunende leden waarop zij het ganse jaar mag rekenen bij de organisatie van haar activiteiten.

Dat de fanfare en muziek in het algemeen leeft in Testelt illustreert ten volle het jaar 2011. Naast onze succesvolle locale activiteiten stapten we nu ook met groot succes de wijde wereld in. Deelname aan de door VLAMO en de Provincie Vlaams-Brabant georganiseerde muziekconcours leverde ons niet enkel de titel van Provinciaal kampioen maar nadien ook van Nationaal kampioen. Een unicum in onze lange geschiedenis. Een huzerenstuk dat in 2015 deels werd herhaald wanneer men opnieuw de titel van Provinciaal kampioen veroverde.

In 2020 bestaat de fanfare 125-jaar. Een gegeven dat men met veel luister wil vieren maar waar COVID anders over beslist. De week na het jaarconcert gaat het land onherroepelijk dicht en alle voorziene feestactiviteiten dienen geannuleerd. Enkel de feestquiz n.a.v. van dit 125-jaar gaat in een aangepaste vorm door. In 2022 volgt de herstart. Een heropflakkering van COVID verhindert in eerste instantie nog het jaarconcert maar de resterende jaaractiviteiten kunnen op normale wijze plaatsvinden. Dit gebeurt met een herschikte bestuursploeg waarin voor het eerst ook het vrouwelijk geslacht vertegenwoordigt is en onder het nieuwe voorzitterschap van Sam Vermaelen. De huidige samenstelling van het bestuur kan u elders op deze website terugvinden.

In 2023 heeft dan in uitgesteld relais de viering van het 125-jaar plaats. Hiervoor krijgt het vertrouwde "Statiekermis" een nieuwe naam "Fanfarefestival" en een nieuwe van datum. Het evenement verhuist samen met het ontbijtbuffet van het vertrouwde tijdstip begin juni naar eind april.

naar boven

Testelse Jeugdband

Op 1 september 2006 kwam de vraag van de jeugdige saxofonist "Dominic Reynders" of er in de schoot van de fanfare een jeugdband mocht opgericht worden. Met de steun van het bestuur mocht hij starten met een "Jeugdorkest" waarin alle soorten instrumenten welkom waren : van gitaar over viool tot hout-, koper- of rietinstrumenten, aangevuld met percussie. In november 2006 gingen de eerste repetities reeds van start.

In november 2007 vierden zij hun 1-jarig bestaan en organiseerden daarvoor hun "dag van de muziek", die de naam Musativity meekreeg. In de zomer van 2008 ging de hele groep zelfs op kortstondig muziekkamp.

Ondertussen zijn we enkele jaren verder en is de groep, mits steun van enkele oudermuzikanten, uitgegroeid tot een groep van een 50-tal leden. Met de jaarlijkse "Concerten" en "Muziekkampen" deden de jongeren op korte tijd zeer veel muziekkennis en vaardigheid op, hetgeen ze ook ten volle illustreren. In 2010 namen ze in beperkte bezetting (nl. saxofoon-kwartet "The Phonebox") voor het eerst deel aan een muziekconcours en het resultaat was zeer bevredigend met "Vlaams Brabants Kampioen" en een tweede plaats nationaal. In 2011 vierden ze hun 5-jarig bestaan voor een bomvolle Egger met een groots opgezet galaconcert "5X anders" en namen ze met de hele band deel aan de door VLAMO en de Provincie Vlaams-Brabant georganiseerde muziekconcours met wederom een schitterend resultaat nl. "Vlaams Brabants Kampioen" en een tweede plaats nationaal.

In het najaar van 2014 maakte Dominic bekend dat hij na 8 jaar afscheid ging nemen als dirigent. Tijdens de zoektocht naar een opvolger bleef hij nog ettelijke maanden op post tot het muziekkamp van 2015 waarna Remi De Ceuster zijn taak overnam. In november 2015 beleefde Remi zijn vuurdoop met het jaarconcert in de Egger. In datzelfde jaar 2015 kwam de jeugdband tijdens het jaarlijkse statiekermis-muziekfestival van de fanfare ook naar buiten met een nieuwe activiteit "hun ontbijtbuffet", een evenement dat op veel bijval kon rekenen en tot op heden jaarlijks wordt herhaald.

In 2022 neemt op zijn beurt Remi na het jaarconcert in de Egger na 7 jaar afscheid van het dirigeerstokje. Reeds begin 2023 neemt Tessa Maes, een ex-muzikante van de jeugdband, zijn taak over en is daarmee de eerste vrouwelijke dirigente aan het hoofd van de Jeugdband.

naar boven

Drum en majoretten/twirlingkorps

De wederopbloei bij vele fanfares was in grote mate te danken aan de opkomst van drum- en majorettengroepen. Zo werd in 1965 aan Paul Everaerts gevraagd om een drumband op te leiden en onmiddellijk waren er 14 drummers, in 1967 al 27. Door de samenwerking met de "Verenigde Vrienden" uit Wolfsdonk werd halverwege de jaren zeventig een majorettengroep opgericht. Dit resulteerde in 1979 in het drum- en majorettenkorps “Blue Band”. Langs de Postharmonie "Concordia" uit Aarschot kreeg onze groep de kans om in bijna alle grote steden van ons land een optreden te verzorgen, zelfs in het buitenland (Keulen) was ons korps te gast.

Als tamboer-majoor kende het korps achtereenvolgens Maria Bos, Nelly Willems, Marie-José Pauwels, Marleen Geyskens en Hilde Verbinnen. Deze laatste zorgde samen met Iris Vermeylen tevens voor de opleiding van de majorettes. Hierin werden zij in de jaren tachtig voorafgegaan door Carinne Van den Berckt en later Anita Lorreyn. Eind 2004 werd het majorettenkorps, nadat het de laatste jaren in feite actief was als een twirlingkorps, ontbonden.

De drumband heeft nog ettelijke jaren verder bestaan. In 2015 vierden ze zelfs hun 50-jarig bestaan met een groep van een 20-tal drummers. Spijtig genoeg doofde nadien de groep stilaan uit en werd in 2019 ook de drumband ontbonden.

Zoals de fanfare, heeft ook het drum- en majorettenkorps zich gaan meten op prijskampen. Zo werd in 1983 meegedaan aan het Provinciaal Kampioenschap en meteen werd het al een succes. De drumband werd kampioen in derde afdeling en de majorettes behaalde een eervolle plaats. Het jaar nadien dong de drumband mee voor de nationale titel te Neerpelt en werd eervol tweede in hun reeks. Dat jaar werden de majorettes kampioen van Brabant in de jeugdafdeling. De laatste jaren van hun bestaan hadden we bij onze majorettes heel wat solisten. Zo behaalde Iris Vermeylen heel wat prijzen en eervolle vermeldingen op provinciaal, nationaal en zelfs internationaal vlak. Een proficiat aan al deze jongens en meisjes evenals aan hun leiding voor de moed en de volharding die zij opbrachten voor het behalen van deze mooie resultaten.

naar boven

Lokalen

De fanfare bestaat nu 125 jaar, en in al die jaren werd er gerepeteerd in verschillende lokalen. De eerste vergaderingen gingen door in "De Grot" in de Voort. Vervolgens musiceerden we een tijdje in een lokaal in het gemeentehuis en daarna bij "Marie van Mandes" in de Voort. Later werd het de ondertussen verdwenen zaal "Pax" met Jozef Snoecx als eigenaar en Louis Geyskens en Jean Beerten als huurders. Sinds 1968 worden de repetities gehouden in een lokaal aan zaal “Concordia”.

naar boven

De voorgangers

Het succes van een maatschappij wordt dikwijls bepaald door hun voorgangers.
Met hun gedrevenheid en enthousiasme kunnen zij een maatschappij letterlijk een boost geven en naar een hogere niveau sturen.

Daarom op een rij volgende belangrijke namen uit onze geschiedenis :

naar boven